Aktualności

Pole golfowe zamknięte do 18 kwietnia. Obowiązuje zakaz gry.

W związku z wejściem w życie 27 marca 2021 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 546), uprzejmie informujemy, że prowadzenie działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej jest możliwe wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. tj. na rzecz osób, które z tytułu uprawiania sportu otrzymują wynagrodzenie „stanowiące znaczą część dochodu sportowca”.

Recepcja klubu będzie funkcjonowała dla potrzeb administracyjnych oraz organizacyjnych

od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00.

W razie pytań prosimy dzwonić po nr 12 281 91 70 lub 602 318 838