Kalibracja Pola

Mężczyźni – 18 dołków

 Klasyfikacja pola CRKlasyfikacja Slope SR
White72,9144
Yellow69,9134
Red67,1
114


Kobiety – 18 dołków

 Klasyfikacja pola CRKlasyfikacja Slope SR
Blue75,1142
Red71,7134


Klasyfikacja pola CR (Course rating) – oznaczenie określające stopień trudności gry na danym polu dla graczy „Scratch” w normalnych warunkach pogodowych i przy normalnym przygotowaniu pola. Klasyfikacja wyrażona jest jako ilość uderzeń i określana do jednego miejsca po przecinku. Klasyfikacja wynika z długości pola i innych utrudnień, wpływających na wyniki uzyskane przez gracza „Scratch”.

Klasyfikacja „Slope” SR (Slope Rating) – oznaczenie USGA określające względną trudność gry na polu golfowym dla graczy nie będących graczami „Scratch”, w stosunku do klasyfikacji pola (w porównaniu z trudnością gry na polu dla graczy „Scratch”). Klasyfikacja Slope obliczana jest jako różnica pomiędzy klasyfikacją Bogey i klasyfikacją pola. Pole o standardowej trudności gry posiada klasyfikację Slope 113.

Gracz „Scratch” – gracz o wysokich umiejętnościach gry.