Aktualności

Reguły gry na polu golfowym w odniesieniu do pandemii COVID-19

Reguły obowiązujące na polu golfowy ROYAL KRAKÓW GOLF & COUNTRY CLUB w odniesieniu do pandemii COVID-19

1Każdy golfista obowiązany jest do posiadania oraz używania  płynu dezynfekującego do rąk i sprzętu.

 – KARTY WYNIKÓW

Gracze samodzielnie na swojej na karcie zapisują wyniki  własne i osoby, którą markują .

Golfiści podpisują wyłącznie przez siebie wypełniane karty .

Na karcie obowiązuje wyłącznie jeden podpis.

Fizyczne zwracanie kart do komitetu nie jest konieczne.

Zalecanie jest ustne podawanie wyników .

-FLAGI

Obowiązuje zakaz wyciągania flagi z dołka w trakcie puttowania .

Gracz może ustawić flagę pionowo w bezpieczny sposób, który nie wymaga użycie ręki w sytuacji gdy inny gracz puttuje piłkę ( np. sytuacja taka może wystąpić podczas wiatru, gdy trzeba przytrzymać  flagę w pozycji pionowej ).

Piłkę uznaje się za wbitą do dołka, gdy wyskoczy ona z dołka np. odbijając się od flagi , lub odbijając się od ochronnych wypełnień dołka przymocowanych do flagi .

-Bunkry

Komitet pola zadecydował o usunięciu grabi z bunkrów.

Gracze proszeni są o dołożenie wszelkich starań, aby wygładzić piasek w bunkrach przy pomocy stóp lub kija ( co było stosowane zanim wprowadzono grabie na polach golfowych .

Ponieważ jest możliwość, że pomimo dołożonych wszelkich  starań ze strony graczy aby wyrównać piasek , stan  bunkrów może być nienormalny , że granie piłki tak jak leży będzie wyraźnie niesprawiedliwe dl golfisty komitet wprowadza następującą zasadę:

W bunkrach wprowadza się preferred lies ( pick& place)  zasadę pozwalającą na położenie piłki w bunkrze w obrębie jednej długości kija od miejsca jej oryginalnego jej położenia   nie bliżej dołka.

ZARZĄD RKG&CC