Aktualności

Rozporządzenia w związku z Covid-19

Szanowni  Państwo, zgodnie z aktem wykonawczym – rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (zmienione rozporządzeniem rady ministrów z dnia 14 stycznia 2021 roku – w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii)
prowadzimy działalność w reżimie sanitarnym  i równocześnie informujemy, o  ograniczeniu  w zakresie korzystania z obiektu golfowego (w okresie obowiązywania obostrzeń) tylko i wyłącznie przez osoby wskazane w ust. 1 – 2.
W związku z powyższym pobieranie opłat  nie narusza przepisów rozporządzenia ustanawiającego przedmiotowe zakazy.