Regulamin

MATCHPLAY a COVID-19

Na polu golfowym  Royal Kraków Golf w Ochmanowie od lat był rozgrywany Matchplay. W tym roku z powodu koronowirusa sytuacja jest szczególna  zamiast rozgrywek turniejowych  proponujemy MATCHPLAY 2020 w nowej odsłonie.

W zabawie mogą  brać udział golfiści amatorzy posiadający aktualną kartę HCP PZGolf. Do gier dopuszczonych zostanie maksymalnie 128  golfistów. Decyduje niższy HCP.

Gra  odbędzie się w systemie pucharowym, lub grupowo- pucharowym w zależności od ilości zgłoszeń.

Wpisowe 20 zł płatne na konto :

Credit Agricole nr. rachunku: 82 1940 1076 3031 2465 0000 0000 Royal Kraków Golf and Country Club skf, Ochmanów 124, 32-003 Podłęże gmina Niepolomice

Uczestnicy nie posiadający opłaconego prawa do gry na polu golfowym w Ochmanowie płacą  Greenfee w promocyjnej cenie 100 Pln za każdą 18 dołkową  rundę Matchplay.

Ten, kto wytrwa do końca rozgrywek otrzyma puchar i dyplom.

Wszystkich uczestników Matchplay 2020 obowiązują zasady bezpieczeństwa wprowadzone w związku z epidemią COVID-19

Zgłoszenie do zabawy do 21.05.2020 r. tylko w formie elektronicznej na stronie http://matchplay.royalgolf.pl

Losowanie  odbędzie się 22.05.2020r

Każda runda pucharowa będzie trwała 2 tygodnie

Zakończenie  planowane jest najpóźniej 03.10.2020r

Matchplay – 2020

Regulamin rozgrywek

 1. Uprawnieni do udziału w Matchplay 2020  są golfiści-amatorzy posiadający kartę handicapową i zarejestrowani w bazie handicapowej PZG na dzień 21.05.2020 r.
 2. Rozgrywki prowadzone są na polu Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie.
 3. W rozgrywkach bierze udział maksymalnie 128 zawodników. Zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z pozycją zajmowaną w bazie handikapowej PZG na dzień 21.05.2020 r., o godz. 17.00. i podzieleni na grupy 4 osobowe gdy  ilość zgłoszeń będzie równa lub mniejsza od 48 grających.
 4. Turniej zostanie przeprowadzony pod warunkiem zgłoszenia min. 32 osób. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości osób turniej nie zostanie rozegrany, a wpisowe zostanie zwrócone w 100%.
 5. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Matchplay 2020  , oraz wpłata opłaty startowej w wysokości 20 Pln. Gracze niemający opłaconego członkostwa w Royal Kraków Golf & Country Club ponoszą dodatkowo opłaty Greenfee za grę na polu w promocyjnej cenie 100 Pln za każdą rundę Matchplay.
 6. Zapisanie się do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie partnerom numerów telefonu i adresów e-mail. Zapisy do turnieju elektronicznie na stronie RKG&CC. najpóźniej do 20.05.2020 r.
 7. W dniu 22.05.2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się losowanie grup- ze względu na warunki epidemiologiczne- w tym roku tylko w formie on-line. Rozstawienie wg aktualnych HCP.
 8. Mistrzostwa zostaną rozegrane w systemie łączonym :                                 grupowym  4 graczy, gra każdy z każdym i/  i pucharowym, w którym zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy a przegrywający odpada.  Terminarz rozgrywek stanowi załącznik do regulaminu.     System grupowy  tylko gdy ilość graczy nie przekroczy 48 uczestników / ze względu na późny start rozgrywek/.
 9. Rozgrywki odbywają się systemem Matchplay (na wygrane dołki) netto z uwzględnieniem
  ½ handicapu , zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową.  Maksymalny HCP obowiązujący w turnieju to 36,0. Zawodnicy z wyższym HCP grają z HCP 36,0.
 10. Podstawą ustalenia ilości dodatkowych uderzeń handicapowych w fazie grupowej są aktualne na dzień 21.05.2020 r. godz.17.00 handicapy dokładne zawodników, zgodnie z bazą handicapową PZG. W fazie pucharowej obowiązuje HCP z dnia meczu. Jeżeli  w trakcie rozgrywek grupowych HCP zawodnika ulegnie zmianie o więcej niż 2 pkt. to jest on zobowiązany zgłosić ten fakt do Komitetu Organizacyjnego w celu uaktualnienia HCP i od tej chwili gra z nowym HCP.       Ilość dodatkowych uderzeń jaką otrzymuje zawodnik o wyższym HCP wylicza się biorąc połowę różnicy handicapów gry na polu RKG&CC i ewentualnie zaokrąglając wynik do wyższej liczby całkowitej, zgodnie z poniższym przykładem:

  Zawodnik A:         HCP dokładny PZG = 18.4;       HCP gry = 18
  Zawodnik B:         HCP dokładny PZG = 29,8;      HCP gry = 31

  Ilość dodatkowych uderzeń = 0,5 x (31-18) = 0,5 x 13 = 6,5 a po zaokrągleniu wynosi

  Zawodnik B otrzymuje po 1 dodatkowym uderzeniu na 7 najtrudniejszych dołkach pola wg indeksu Stroke Index, (załącznik w klubie i na stronie www.krakowgolf.pl) czyli kolejno na dołkach #5, #14, #1, #10, #9, #18 i #2
  Dodatkowe uderzenie dla zawodnika B oznacza, że zawodnik A chcąc wygrać np. dołek #5 musi uzyskać wynik o 2 uderzenia brutto niższy od zawodnika B, wynik o 1 uderzenie brutto niższy oznacza dołek zremisowany (A/S), a przy takiej samej ilości uderzeń brutto zawodnik A przegrywa dołek.

 11. Każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty. Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który wygra większą ilość spośród 18 dołków. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeśli przewaga jednego zawodnika jest większa niż ilość dołków pozostała jeszcze do rozegrania, np.
  Zawodnik A po 15 rozegranych dołkach prowadzi 4 dołkami (4 up), gdy do rozegrania pozostało jeszcze tylko 3 dołki, mecz został więc rozstrzygnięty i zakończony na dołku # 15, a wynik meczu wynosi 4 & 3 dla Zawodnika A.
 12. Jeśli po rozegraniu 18 dołków wynik jest remisowy, zawodnicy kontynują grę kolejno od dołka #1, który automatycznie staje się dołkiem #19, aż do rozstrzygnięcia meczu w systemie „sudden death”. Zawodnik o wyższym HCP uzyskuje od dołka #19 kolejną, dodatkową ilość uderzeń na dołkach, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 10. W przypadku rozstrzygnięcia meczu np. na dołku # 20 wynik meczu zapisuje się 20th hole (na 20-tym dołku) dla zawodnika który zwyciężył. W takim przypadku w rundzie grupowej zawodnik wygrany dostaje +1pkt duży i +1pkt mały, a przegrany -1 pkt duży i -1 pkt mały.
 13. Zawodnicy powinni skontaktować się ze sobą i ustalić datę meczu odpowiadającą obydwu zawodnikom (telefony i adresy e-mail są dostępne w Klubie). Obydwaj zawodnicy są jednakowo odpowiedzialni za rozegranie meczu przed ostatecznym terminem dla danej rundy rozgrywek podanym w drabince turniejowej.
 14. Punktacja rundy grupowej: / jeśli taka się odbędzie/.

Za wygranie meczu gracz otrzymuje 1 pkt duży oraz tyle punktów małych pomocniczych ile wynosiła jego przewaga. Np. jeśli wygrana będzie 3&2, to gracz wygrany otrzymuje +1 duży punkt i  +3 małe punkty,   a gracz przegrany -1 duży punkt  i -3 małe punkty. Maksymalna ilość małych punktów w jednym meczu  to 5 punktów, tzn. jeśli gracz wygra 7&6 to i tak wygrany otrzyma +1 pkt duży i +5 pkt  małych, a przegrany odpowiednio -1 pkt duży i -5pkt małych.

Na końcu sporządzamy tabelę sumaryczną wszystkich wyników suma dużych punktów, a w przypadku równej ilości dużych punktów suma małych punktów decyduje o kolejności miejsc w grupie. W przypadku równej ilości dużych i małych punktów będzie decydował wynik z najlepszym zawodnikiem w grupie, w dalszej kolejności z drugim zawodnikiem i ewentualnie losowanie.

Do fazy pucharowej przechodzi po 2-ch najlepszych z każdej grupy, oraz odpowiednia liczba zawodników z trzecich miejsc z najlepszymi wynikami, aby osiągnąć liczbę graczy właściwą dla rozgrywek pucharowych (potęga liczby 2).

 1. W rundzie grupowej: w przypadku nie rozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym     terminie – obydwaj zawodnicy dostają punkty ujemne –1pkt  duży i –5pkt małe , chyba że jeden z zawodników poddaje mecz to zawodnik wyrażający chęć gry dostaje +1 pkt duży    i +1 pkt małych,  a przegrany -1pkt  duży i -1pkt małych. Warunkiem otrzymania tych punktów jest zgłoszenie do Komitetu organizacyjnego zamiaru poddania meczu najpóźniej  10 dni przed końcem rundy pucharowej    / przez zawodnika poddającego mecz/., lub prośba o wyznaczenie terminu urzędowego zgłoszona do  Komitetu organizacyjnego najpóźniej      21 dni przed terminem  końca fazy grupowej.
 2. W przypadku nie rozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym terminie Komitet przewiduje następujące rozstrzygnięcia:
  a) żaden z zawodników nie zgłosił chęci wyznaczenia terminu i rozegrania meczu – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.
  b) jeden z zawodników wyraził chęć rozegrania meczu, a drugi nie lub nie był w stanie dostosować się do zaproponowanych terminów meczu – do dalszej rundy poprzez walkover (w/o) przechodzi zawodnik, który był zainteresowany rozegraniem meczu.
  c) obydwaj zawodnicy wyrazili chęć rozegrania meczu, lecz nie byli w stanie go rozegrać z obustronnej winy – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.
 3. Terminy zakończenia kolejnych rund rozgrywek są nieprzekraczalne i nie będą przedłużane. Zawodnicy nie zainteresowani udziałem w rozgrywkach proszeni są o poddawanie meczów, aby nie utrudniać udziału zawodnikom biorącym czynny udział w rozgrywkach.
 4. Zawodnicy zaznaczają na swojej scorecardzie wyniki na poszczególnych dołkach: wygrany dołek przez zawodnika A – wpisujemy „1” dla A oraz „0” dla B. W przypadku dołka zremisowanego wpisujemy „A/S” (czyli All Square) przy obu zawodnikach. Na końcu rundy porównujemy wyniki  i uzgodniony wynik przekazujemy SMS-em do Komitetu turniejowego.
 5. W trakcie Matchplay 2020 obowiązują wszystkie obostrzenia na polu związane z COVID – 19.
 6. Zwycięzca rozgrywek Matchplay 2020 otrzymatytuł Mistr Matchplay 2020 puchar i dyplom. Dodatkowo przyznany zostanie puchary za 2-gie miejsce.
 7. W przypadku kwestii spornych ostateczne decyzje będą podejmowane przez Komitet Turniejowy.

Janusz Kotynia
Prezes Klubu RKG&CC
oraz z upoważnienia Prezesa:
Zenon Majka
Przewodniczący Komitetu Turniejowego Matchplay 2020