Kurs na zieloną kartę

Pragniesz rozpocząć swoją przygodę z golfem? Nasz kurs na zdobycie tzw. zielonej karty czyli
karty uprawniającej do samodzielnej gry na mistrzowskich polach golfowych i na wielu obiektach golfowych w kraju i za granicą Ci to umożliwi.

Posiadacz Zielonej Karty:

Potrafi (umiejętności):

  • Poruszać się bezpiecznie po polu golfowym
  • Grać sprawnie – zachować odpowiednie (szybkie) tempo gry na polu golfowym
  • Dbać o pole golfowe
  • Zachowywać się na obiektach golfowych zgodnie z zasadami Etykiety

Zna i rozumie (wiedza):

  • Zasady bezpieczeństwa na polu golfowym i terenach treningowych
  • Zasady “gotowego golfa” (Ready Golf)
  • Podstawowe reguły golfa wynikające z “Krótkiego Przewodnika do Reguł Gry w Golfa”

Golfista na poziomie Zielonej Karty nie musi:

  • Znać szczegółowych przepisów turniejowych
  • Zdawać zaawansowanych testów umiejętności
  • Dokładnie rozumieć system handicapowy

Posiadacz Zielonej Karty jest przygotowany do samodzielnej gry na mistrzowskich polach golfowych. Dokumentem uprawniającym do gry w turniejach golfowych jest Karta Handicapowa, tj. licencja zawodnicza PZG.

Elementy programu kursu na Zieloną Kartę:
– Etykieta
– Podstawowe reguły gry
– Uprzejmość wobec innych graczy
– Dbałość o pole
– Tempo gry
– Bezpieczeństwo gry

Czas trwania i szczegółowy program kursu przygotowującego do uzyskania Zielonej Karty jest decyzją trenera PGA Polska prowadzącego kurs.

Wymagania egzaminacyjne na Zieloną Kartę PZG

Egzamin na Zieloną Kartę składa się z 2 części:

Część I – Teoria

Test teoretyczny składający się z 30 pytań dot. etykiety gry w golfa, zachowania na polu oraz podstawowych reguł gry w golfa.

Test może być przeprowadzony w formie pisemnej, w formie testu online, lub ustnej.

Część II – Praktyka

Egzamin praktyczny, podczas którego kandydat rozgrywa dołki na polu golfowym (najlepiej mistrzowskim) w odpowiednim, określonym przez trenera, czasie, zachowując wszelkie zasady bezpieczeństwa i etykiety gry.

Dołki powinny być rozgrywane z odpowiednich na miarę umiejętności tee (skróconych) oraz z uwzględnieniem alternatywnych reguł gry pozwalających na sprawną grę.

Egzamin służy potwierdzeniu posiadania przez kandydata umiejętności sprawnej i bezpiecznej gry na polu golfowym.