Lokalne Reguły Gry

Reguły lokalne na polu Royal Kraków Golf And Country Club

 • Zewnętrzną granicę pola i tym samym obszar poza granicami pola – Out of Bound wyznaczają:
  • białe paliki OB.
  • krawędź murku gabionowego (dołek nr 1)
  • słupki ogrodzenia pomalowane na biało lub z doczepionymi białymi znacznikami oraz siatka między nimi
  • inne oznaczenia w postaci namalowanych białych linii

(Reg. Białych palików zewnętrznego OB. nie wolno wyciągać ani przechylać w żadnym przypadku)

(Reg. Piłka jest poza granicami pola jeżeli całym swoim obwodem przekroczy wew. krawędź wyznaczającą OB)

(Uwaga. Znaczniki na siatkach i słupkach stanowią tylko informację a nie służą do wyznaczania statusu piłki)

 • Wewnętrzny Out of Bounds
  • białe paliki na dołku nr 7 stanowią wewnętrzny OB. Dotyczą one tylko i wyłącznie gry na dołku nr 7

(Wewnętrzny OB. rozpoczyna się od narożnika ogrodzenia przy tee dołka nr 13 a kończy zgodnie z wytyczeniem palikami drewnianymi przy ogrodzeniu obok toalet (drewniany palik przytwierdzony do ogrodzenia))

obszar ten nie wchodzi do gry przy rozgrywaniu dołków nr: 2,6,11,12,13,14).

  • białe paliki po lewej stronie na dołku nr 18 stanowią wewnętrzny OB. Dotyczą one tylko i wyłącznie gry na dołku nr 18 ( obszar ten nie wchodzi do gry przy rozgrywaniu dołka nr 17)

(Reg. Białych palików wewnętrznych Out of Bounds nie wolno wyciągać ani  przechylać jeżeli rozgrywamy dołek nr 7 oraz nr 18 – kara to 2 uderzenia karne lub przegrany mecz. W przypadku rozgrywania pozostałych dołków ten zakaz nie obowiązuje).

 • Piłka zgubiona – Stosowanie reguły E-5 (zamiast powtórzenia uderzenia)
  • obowiązuje o ile reguły turniejowe nie stanowią inaczej
  • kiedy piłka gracza nie została znaleziona lub jest wiadome, lub w zasadzie pewne, że jest na aucie
  • reguła E-5 nie jest dostępna jeżeli zagrana została piłka prowizoryczna
 • Obszary kary wyznaczają :
  • czerwone paliki z lub bez czerwonego sznura
  • słupki ogrodzenia pomalowane na czerwono lub z doczepionymi czerwonymi znacznikami oraz między siatka między nimi
  • inne oznaczenia w postaci czerwonych namalowanych linii

(Reg. Paliki czerwone i sznury wolno wyciągać w przypadku przeszkadzania zarówno w tracie zamachu jak i w locie piłki.)

(Uwaga. Znaczniki na siatkach i słupkach oraz sznury między palikami stanowią tylko informację a nie służą do wyznaczania statusu piłki)

 • Obszary kary bez możliwości gry wyznaczają : (Kara za grę lub wejście w obszar zabroniony 1 uderzenie karne)
  • paliki zielono-czerwone oraz linie czerwone łączące te paliki
 • Tereny w naprawie chronione bez możliwości gry i wchodzenia wyznaczają: (Kara za grę lub wejście 1 uderzenie karne)
  • Słupki niebiesko-zielone lub niebiesko-białe oraz linie niebieskie lub białe łączące te paliki.
 • Dropping Zone (Korzystanie z Dropping Zone jest opcją dodatkową podlegająca wyborowi gracza.)
  • Dołek nr 15 – obszar trawiasty wyznaczony przy zbiorniku wodnym przy pomocy 2 znaczników na 2 kije do tyłu lub w przypadku namalowanej linii w jej obrębie.
 • Ochrona drzew, nasadzeń krzewów, nasadzeń kwiatów oraz naciągów ochronnych obejmuje:  *** Patrz reguła uwolnienia
  • wszystkie drzewa do wysokości 2 kijów
  • wszystkie drzewa i nasadzenia z wbitymi niebieskimi znacznikami
  • naciągi i kołki jeżeli zostały zastosowane dla podtrzymania drzew wraz z tymi drzewami
  • wszystkie nasadzenia wyłożone korą lub włókniną.
 • Uwolnienie od słupa energetycznego oraz postępowanie w przypadku trafienia w linię energetyczną lub słup.
  • graczowi przysługuje uwolnienie bez kary gdy słup przeszkadza zarówno w przypadku ustawienia się jak i zamachu
  • uwolnienie przysługuje od „technicznego koła” wokół słupa energetycznego
  • w przypadku trafienia w słup lub linię energetyczną gracz ma obowiązek powtórzyć uderzenie
 • Uwolnienie od dróg i mostków na obszarze głównym przysługuje dla:                               

*** Patrz reguła uwolnienia

 • dróg wyłożonych płytami w tym również przejścia na skarpie dołka nr 4 z uwzględnieniem jego skosów po obu stronach płyt.
 • dróg wysypanych drobnymi kamieniami (np. droga przy rzece dołek nr 15)
 • mostów i mostków i ich konstrukcji nie znajdujących się w obszarach kar wraz z ich kamiennymi wzmocnieniami

(Uwaga. Nie traktuje się innych wyjeżdżonych ciągów komunikacyjnych jako dróg od których  przysługuje uwolnienie. (np. dołek nr 4 po prawej)

 • Uwolnienie od Sztucznego Utrudnienia Nieruchomego w obszarze głównym obejmuje: *** Patrz reguła uwolnienia
  • ławki, kosze na śmieci wraz z nasadzeniami, pergole wraz z nasadzeniami, budynki pomp, sanitariaty, altanki, tablice informacyjne, poręcze mostków, słupki oznaczeń gazowych i geodezyjnych, drogowskazy, szafy elektryczne, wystające sztywne rury retencyjne, zawory wodne, tryskacze i studzienki itp.
 • Nienormalne warunki ziemne ( tereny w naprawie) w obszarze głównym       
  • wszystkie tereny oznaczone niebieskimi liniami o palikami
  • wszystkie „grubo kamieniste obszary” gdzie ułożono kamieniami jako ochrona skarp, konstrukcji słupów lub cieków wodnych(np. tee nr 15, wzmocnienia przy mostach, ciek przy wodzie dołka nr 16)
  • linia/rowek melioracyjny w lewym rough dołka nr 14. (w przypadku jeżeli brakuje oznaczenia na niebiesko)

*** Reguły uwolnienia

 • (Reg. Uwolnienie bez kary na odległość 1 kija od miejsca uwolnienia, ale nie bliżej dołka)
 • (Reg. Uwolnienie przysługuje od położenia piłki, ustawienia gracza oraz dla linii zamierzonego swingu. Nie przysługuje od lotu piłki)