Reguły lokalne Royal Kraków Golf & CC

A-1. Aut/Granice pola.

Aut wyznaczają białe paliki, wewnętrzna krawędź murku gabionowego (dołek 1) lub siatka ogradzająca pole na całej długości. Siatka oraz paliki są integralną częścią pola.

Piłka znajdująca się poza siatką jest piłką autową.

A-4. Auty wewnętrzne

Białe paliki podczas gry na dołku 7 (po prawej stronie dołka) oraz białe paliki podczas gry na dołku 18 (po lewej stronie dołka) określają aut wewnętrzny.

Paliki te są obiektami granicznymi wyłącznie podczas gry na dołkach 7 oraz 18, dla wszystkich pozostałych dołków są one sztucznymi utrudnieniami nieruchomymi.

Piłka leżąca poza drogą pomiędzy dołkami 16 i 17 jest piłką na aucie, nawet jeżeli piłka znajduje się na innym dołku w drugiej części pola.

B-1. Obszary kary.

Czerwone obszary kary za greenem dołka 3, po prawej stronie dołka 8, po prawej stronie dołka 14 oraz po prawej stronie greenu i za greenem dołka 18 dochodzą do granicy pola (siatka ogrodzeniowa). Piłka przechodząca przez te obszary leżąca poza siatką dla tych dołków jest piłką autową.

D-4. Zakaz gry z fringe niewłaściwego greenu

+2

Grając rundę turniejową bądź treningową na polu RKG&CC gracz musi wziąć uwolnienie zgodnie z regułą 13.1f gdy jego piłka zatrzyma się na niewłaściwych grenach. Obszar uwolnienia dla niewłaściwego greenu jest powiększony o obszar fringe do długości dwóch kijów licząc od granicy niewłaściwego putting greenu.

E-1. Strefa dropowania.

+1

Jeżeli piłka jest w czerwonym obszarze kary pomiędzy tee i greenem dołka 15 to gracz ma następujące opcje uwolnienia, każda z jednym punktem kary:
– uwolnienie zgodnie z regułą 17.1
– skorzystać ze strefy dropowania oznaczonej białą linią po lewej stronie stawu.

Strefa dropowania jest obszarem dropowania zgodnie z regułą 14.3.

E-3. * Preferowane położenie (Preferred Lies/ Pick&Place)

W obszarze głównym przyciętym do wysokości fairway lub niższym gracz może wziąć uwolnienie bez kary kładąc piłkę oryginalną lub inną w odległości do długości scorecard (papierowej karty wyników którą zawodnik otrzymał na starcie) od miejsca odniesienia.

*Reguła obowiązuje jedynie w przypadku niekorzystnych warunków na polu i będzie omawiana przed startem każdego turnieju.

E-5. Alternatywa dla UKiO (piłka autowa, piłka zgubiona)

Reguła E5 pozwala na granie kolejnego uderzenia dla piłki autowej lub piłki zgubionej z miejsca przecięcia linii autowej lub z szacowanego miejsca zgubienia piłki określonego przez gracza z karą główną.

E-8. Strefy gry zabronionej – zakaz wejścia.

+1

Czerwony obszar kary przed i wokół greenu dołka 18 zdefiniowany przez czerwone paliki z zielonymi końcówkami jest obszarem gry zabronionej. Gracz musi wziąć uwolnienie z jednym punktem karnym zgodnie z regułą 17.1e.

E-10. Ochrona małych drzewek

Rośliny zielone do wysokości dwóch kijów oraz kora wysypana pod drzewami zezwalają na uwolnienie bez kary (nie dotyczy kory wysypanej pod słupami energetycznymi).

E-11. Piłka odbita od linii energetycznej.

+2

Jeżeli piłka gracza odbije się od przewodów lub słupa linii energetycznej gracz musi powtórzyć uderzenie. Jeżeli gracz nie powtórzy uderzenia otrzymuje dodatkowo do uderzenia karę główną.

F-1. Nienormalne warunki oraz integralne obiekty na polu

Nienormalne warunki na polu w tym sztuczne utrudnienia nieruchome obejmują: kosze na śmieci, pergola, palisady, budynki pomp, sanitariaty, altanki, słupki oznaczeń gazowych i geodezyjnych, drogowskazy, słupki z kołami ratunkowymi obok stawów, szafy elektryczne, wystające sztywne rury retencyjne, zawory wodne tryskacze, studzienki, słupy linii energetycznej itp.

Kosze na śmieci obsadzone roślinnością ozdobną są traktowane jako jeden obszar nienormalnych warunków ziemnych w czasie brania uwolnienia (bez kary) zgodnie z regułą 16.1.

Teren w naprawie zdefiniowany jest niebieskimi palikami lub liniami.

F-2. Ograniczenia dla piłki wbitej

Zmodyfikowana R16.3 : Uwolnienie bez kary jest dopuszczalne tylko wtedy, kiedy piłka jest wbita wyłącznie w części obszaru głównego, gdzie trawa jest przycięta na wysokość fairwaya lub niższej.

Kodeks zachowania gracza (na podstawie R1.2b)

Na terenie Royal Kraków Golf & Country Club „Komitet” wprowadza „Kodeks zachowania gracza” związany z dbaniem o stan pola (naprawianie divotów, grabienie bunkrów, naprawianie pitch mark-ów na greenie).

Komitet wprowadza następujące rodzaje kar:

  • Pierwsze przewinienie – ostrzeżenie
  • Drugie przewinienie – jedno uderzenie karne
  • Trzecie przewinienie – kara główna
  • Czwarte przewinienie – dyskwalifikacja

Opracował sędzia

Andrzej Muniak