Aktualności

Zasady wypożyczania wózków elektrycznych

Zasady wypożyczania wózków elektrycznych.

1. Każda osoba wypożyczająca wózek elektryczny/spalinowy ma obowiązek zapoznania się z regulaminem

2. Obsługa pola golfowego RKG&CC jest upoważniona do sprawdzenia danych osobowych przedstawionych przez wypożyczającą/ego wózek samojezdny oraz do kontroli sposobu użytkowania sprzętu

3. Osoba, wypożyczająca wózek golfowy ponosi pełną odpowiedzialność finansową oraz prawną za wyrządzone szkody na terenie kompleksu golfowego na mieniu i osobach oraz za uszkodzenia pojazdu

4. Zakaz poruszania się wózkami po spożyciu alkohole oraz przez osoby poniżej 15 roku życia bez opieki osoby dorosłej.

5. Wózkami mogą poruszać się maksymalnie 2 osoby. Wynajmujący ma obowiązek przestrzegać zasad poruszania się na polu golfowym zgodnie z oznaczeniami

6. Zakazuje się wjeżdżania wózkami w głęboki rough, kałuże, do bunkrów, na obszar TEE, na green w obszarze mniejszym niż 10 m od krawędzi greenów.

7. Przed rundą prosimy o zgłoszenie zauważonych usterek w wypożyczanym wózku.

8. Po zakończonej rundzie wózek należy niezwłocznie odwieźć na wyznaczone miejsce oraz zwrócić klucze do recepcji.

9. Maksymalny czas wynajmu wózka golfowego to 5 h na rundę 18 dołkową oraz 2,5 h na rundę 9-cio dołkową . Każde rozpoczęte dodatkowe 30 minut płatne zgodnie z cennikiem.

10. Firma zarządzająca polem golfowym nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wyrządzone przez osoby wypożyczające wózki podczas ich użytkowania