CENNIK MICHAŁ KARCZMARCZYK

Lekcja (60 min):
180 zł – lekcja indywidualna – druga osoba -50%
140 zł – lekcja dla juniora – druga osoba -50%

Pakiety lekcji:
1500 zł – pakiet 10 lekcji – druga osoba -50%
1200 zł – pakiet 10 lekcji dla juniora – druga osoba -50%

Kurs na „Zieloną Kartę”- uprawnienie do gry na polach golfowych:
1300 zł + 150 zł do PZG – indywidualny