Dbanie o pole

Jak to zrobić w praktyce, krótki poradnik.

  • Na wszystkich graczach spoczywa obowiązek dbania o pole i pozostawienia wszystkich miejsc w stanie, w jakim je zastali. Oznacza, to, że wszelkie divoty (trawa wyrwana podczas uderzenia) należy po sobie poprawiać, wybitą darń wkładać z powrotem na uprzednie miejsce.
  • Po wykonaniu uderzenia z bunkra, należy zagrabić piasek, trawę usunąć, a na greenie naprawić uszkodzenia spowodowane piłką i butami.
  • Zabronione jest jeżdżenie wózkami po greenie. Nie wolno także kłaść na nim swoich toreb i opierać się na putterach, zwłaszcza przy wyciąganiu piłki z dołka.