Regulamin Pola

Regulamin korzystania z Pola Golfowego
Royal Kraków Golf & Country Club

 1. Na polu i driving range obowiązują reguły golfa (The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews), zasady etykiety golfa oraz reguły wewnętrzne.
 2. Każda osoba wchodząca na obiekt pola golfowego ma obowiązek zarejestrować się w recepcji.
 3. Przebywanie na obiekcie RKG&CC związane jest z obowiązkowym zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.
 4. Każdy grający (zarówno członek jak i gość)  ma obowiązek rezerwacji tee time na stronie www.krakowgolf.pl lub telefonicznie bądź w recepcji klubu.
 5. Goście rezerwujący czas startu mają obowiązek podać imię, nazwisko, handicap oraz numer telefonu. Każda rezerwacja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu oraz obowiązkiem uiszczenia opłaty green fee.
 6. Każdy gracz może zarezerwować w danym dniu jeden tee time maksymalnie dla czterech osób (po podaniu nazwisk i HCP startujących graczy)
 7. Każda osoba która chce zarezerwować dodatkowy tee time  ma obowiązek uprzednio zgłosić  to  w recepcji klubu. Rezerwacje powyżej 2 flightów traktowane są jako umowa wynajmu pola a warunki ustala się z zarządem pola.
 8. Członkom Klubu, którzy trzykrotnie w trakcie sezonu nie zgłosili rezygnacji z zarezerwowanego czasu startu, system zablokuje dalszą możliwość rezerwacji czasu gry.
 9. Każdy gofista powinien posiadać indywidualne ubezpieczenie OC dotyczące uprawiania golfa.


Zasady bezpieczeństwa i etykieta gry

 1. Przed uderzeniem piłki lub wykonaniem zamachu próbnego grający powinien upewnić się, że nikt nie stoi w pobliżu, eliminując tym samym niebezpieczeństwo uderzenia kogoś kijem lub piłką.
 2. Nie należy grać zanim zawodnicy idący przed nami nie zejdą na odległość gwarantującą im bezpieczeństwo.
 3. Nikt nie powinien poruszać się, rozmawiać, stać w pobliżu lub bezpośrednio za piłką, dołkiem, gdy zawodnik ustawia się do piłki lub wykonuje uderzenie.
 4. Należy uniknąć wszelkiej zwłoki w grze. Zawodnicy poszukujący piłki powinni zasygnalizować grającym za nimi, aby ich minęli, gdy okaże się, że poszukiwanie przedłuża się. Gest ten należy wykonać przed upływem przepisowych 5-ciu minut przeznaczonych na poszukiwania.
 5. Po zakończeniu gry na dołku zawodnicy powinni natychmiast opuścić green.
 6. Na obszarze tee zabronione jest wykonywane próbnych uderzeń, które powodują wyrwanie trawy. Na tym terenie jest obowiązek gry z tzw. „kołeczków tee”Zabronione jest uzywanie kołeczków tee z plastiku lub metalu.
 7. W czasie gry na Farway należy natychmiast naprawić wszelkie uszkodzenia darni spowodowane przez samego zawodnika lub jego piłkę, a uszkodzenia greenu należy naprawić po zakończeniu rozgrywki na dołku.
 8. Każdy gracz ma obowiązek naprawy swoich divotów, pitch marków i zagrabienia bunkrów.
 9. Zakaz wjazdu wózkami golfowymi na obszar greenu i tee.
 10. Osoby korzystające z wózków elektrycznych ponoszą pełną odpowiedzialność za wyrządzone szkody na terenie pola oraz uszkodzenia pojazdu.
 11. Zakaz poruszania się wózkami elektrycznymi po spożyciu alkoholu, oraz samodzielnego prowadzenia wózków przez dzieci poniżej 16 roku życia.
 12. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren pola golfowego.
 13. Wszyscy gracze są zobowiązani do stosowania się de reguł lokalnych RKG&CC.

Każdy użytkownik ma obowiązek podporządkować się zarządzeniom i poleceniom dyrekcji klubu golfowego oraz wyznaczonym pracownikom.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować:

 • ostrzeżeniem ustnym
 • cofnięciem członkostwa ( możliwość korzystania z pola golfowego tylko po wykupieniu Green fee)
 • bezwzględnym zakazem gry na polu