Regulamin

Regulamin II Otwartych Golfowych Mistrzostw Krakowa Match Play

 1. Uprawnieni do udziału w II Otwartych Golfowych Mistrzostwach Krakowa Match Play 2021 są golfiści-amatorzy posiadający kartę handicapową i zarejestrowani w bazie handicapowej PZG na dzień 30.04.2021 r.
 2. Rozgrywki prowadzone są na polu Royal Kraków Golf & Country Club w Ochmanowie.
 3. W rozgrywkach bierze udział maksymalnie 128 zawodników. Zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z pozycją zajmowaną w bazie handikapowej PZG na dzień 30.04.2021 r., o godz. 17.00. i podzieleni na grupy 4 osobowe gdy liczba zgłoszeń będzie równa lub mniejsza od 48 grających.
 4. Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Match Play 2021 , oraz wniesienie opłaty rejestracyjnej w wysokości 100 zł. Gracze niemający opłaconego członkostwa w Royal Kraków Golf & Country Club ponoszą dodatkowo opłaty Greenfee za grę na polu w promocyjnej cenie 120 zł. za każdą rundę Match Play (w każdy dzień tygodnia i niezależnie od liczby rozegranych dołków).
 5. Rozgrywki zostaną przeprowadzone pod warunkiem zgłoszenia min. 32 osób. W przypadku zgłoszenia mniejszej ilości osób rozgrywki się nie odbędą, a opłata rejestracyjna zostanie zwrócona.
 6. Zapisanie się do rozgrywek jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie partnerom numeru telefonu i adresu e-mail. Zapisów do rozgrywek można dokonać elektronicznie na stronie royalgolf.pl najpóźniej do 30.04.2021 r. do godz. 17:00.
 7. W dniu 30.04.2021 r. o godz. 19.00 odbędzie się losowanie grup. Sposób jego przeprowadzenia zostanie dostosowany do aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz ograniczeń z nią związanych o czym poinformujemy co najmniej 7 dni wcześniej. Rozstawienie do koszyków nastąpi wg aktualnych HCP.
 8. Rozgrywki zostaną zorganizowane w systemie łączonym
  • grupowym, 4 graczy, gra każdy z każdym
  • pucharowym, w którym zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy a przegrywający odpada.

  Terminarz rozgrywek stanowi załącznik do regulaminu.
 9. Rozgrywki odbywają się systemem Match Play (na wygrane dołki) netto z uwzględnieniem połowy różnicy HCP gry, zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową. Maksymalny HCP dokładny obowiązujący w turnieju to 36. Zawodnicy z wyższym HCP grają z HCP 36,0.
 10. Podstawą ustalenia ilości dodatkowych uderzeń handicapowych w fazie grupowej są aktualne na dzień 30.04.2021 r. godz.17.00 HCP dokładne zawodników, zgodnie z bazą handikapową PZG. W fazie pucharowej obowiązuje HCP z dnia meczu. Jeżeli w trakcie rozgrywek grupowych HCP zawodnika ulegnie zmianie o więcej niż 2 pkt. to jest on zobowiązany zgłosić ten fakt do Komitetu Organizacyjnego w celu uaktualnienia HCP i od tej chwili gra z nowym HCP. Ilość dodatkowych uderzeń jaką otrzymuje zawodnik o wyższym HCP wylicza się biorąc połowę różnicy handicapów gry na polu RKG&CC i ewentualnie zaokrąglając wynik do wyższej liczby całkowitej, zgodnie z poniższym przykładem:

  Zawodnik A: HCP dokładny PZG = 18.4; HCP gry = 18
  Zawodnik B: HCP dokładny PZG = 29,8; HCP gry = 31

  Ilość dodatkowych uderzeń = 0,5 x (31-18) = 0,5 x 13 = 6,5 a po zaokrągleniu wynosi 7.

  Zawodnik B otrzymuje po 1 dodatkowym uderzeniu na 7 najtrudniejszych dołkach pola wg indeksu Stroke Index, (załącznik w klubie i na stronie www.krakowgolf.pl) czyli kolejno na dołkach #5, #14, #1, #10, #9, #18 i #2 Dodatkowe uderzenie dla zawodnika B oznacza, że zawodnik A chcąc wygrać np. dołek #5 musi uzyskać wynik o 2 uderzenia brutto niższy od zawodnika B, wynik o 1 uderzenie brutto niższy oznacza dołek zremisowany (A/S), a przy takiej samej ilości uderzeń brutto zawodnik A przegrywa dołek.
 11. Każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty. Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który wygra większą ilość spośród 18 dołków. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeśli przewaga jednego zawodnika jest większa niż ilość dołków pozostała jeszcze do rozegrania, np. Zawodnik A po 15 rozegranych dołkach prowadzi 4 dołkami (4 up), gdy do rozegrania pozostało jeszcze tylko 3 dołki, mecz został więc rozstrzygnięty i zakończony na dołku # 15, a wynik meczu wynosi 4 & 3 dla Zawodnika A.
 12. Jeśli po rozegraniu 18 dołków wynik jest remisowy, zawodnicy kontynują grę kolejno od dołka #1, który automatycznie staje się dołkiem #19, aż do rozstrzygnięcia meczu w systemie „sudden death”. Zawodnik o wyższym HCP uzyskuje od dołka #19 kolejną, dodatkową ilość uderzeń na dołkach, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 10. W przypadku rozstrzygnięcia meczu np. na dołku # 20 wynik meczu zapisuje się 20th hole (na 20-tym dołku) dla zawodnika który zwyciężył.
 13. Zawodnicy powinni skontaktować się ze sobą i ustalić datę meczu odpowiadającą obydwu zawodnikom (telefony i adresy e-mail są dostępne w Klubie). Obydwaj zawodnicy są jednakowo odpowiedzialni za rozegranie meczu przed ostatecznym terminem dla danej rundy rozgrywek podanym w drabince turniejowej.
 14. Punktacja rundy grupowej (jeśli taka się odbędzie):
  1. Za wygranie meczu na maksymalnie 18 dołkach gracz otrzymuje 1 pkt duży oraz tyle punktów małych pomocniczych ile wynosiła jego przewaga. Np. jeśli wygrana będzie 3&2, to gracz wygrany otrzymuje +1 duży punkt i +3 małe punkty, a gracz przegrany -1 duży punkt i -3 małe punkty. Maksymalna ilość małych punktów w jednym meczu to 5 punktów, tzn. jeśli gracz wygra 7&6 to i tak wygrany otrzyma +1 pkt duży i +5 punktów małych, a przegrany odpowiednio -1 pkt duży i -5 punktów małych.
  2. Jeżeli wygrana nastąpi na dołku powyżej 18. zwycięzca otrzymuje 1 pkt duży i „0” punktów małych, a przegrany -1 pkt duży i „0” punktów małych.

  Na końcu sporządzamy tabelę sumaryczną wszystkich wyników, a o kolejności miejsc w grupie decydują:
  1. wyższa suma dużych punktów
  2. wyższa suma małych punktów
  3. lepszy wynik z najlepszym spośród reszty zawodników w grupie
  4. lepszy wynik z drugim najlepszym spośród reszty zawodników w grupie
  5. niższy HCP
  6. losowanie

  Do fazy pucharowej przechodzi po 2-ch najlepszych z każdej grupy, oraz odpowiednia liczba zawodników z trzecich miejsc z najlepszymi wynikami, aby osiągnąć liczbę graczy właściwą dla rozgrywek pucharowych (potęga liczby 2).
 15. W rundzie grupowej w przypadku nierozegrania meczu w wyznaczonym terminie Komitet przewiduje następujące rozstrzygnięcia:
  1. jeżeli jeden z zawodników poddaje mecz, to zawodnik wyrażający chęć gry dostaje +1 pkt duży i +5 punktów małych, a przegrany -1 pkt duży i -5 punktów małych. Warunkiem otrzymania tych punktów jest zgłoszenie do Komitetu organizacyjnego zamiaru poddania meczu najpóźniej 10 dni przed końcem rundy grupowej (przez zawodnika poddającego mecz), lub prośba o wyznaczenie terminu urzędowego zgłoszona do Komitetu organizacyjnego najpóźniej 21 dni przed terminem końca fazy grupowej.
  2. jeżeli żaden z zawodników nie wyraził chęci gry, obydwaj zawodnicy dostają punkty ujemne –1 pkt duży i –5 punktów małych
 16. W przypadku nierozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym terminie Komitet przewiduje następujące rozstrzygnięcia:
  1. jeden z zawodników wyraził chęć rozegrania meczu, a drugi nie lub nie był w stanie dostosować się do zaproponowanych terminów meczu – do dalszej rundy poprzez walkover (w/o) przechodzi zawodnik, który był zainteresowany rozegraniem meczu.
  2. żaden z zawodników nie zgłosił chęci wyznaczenia terminu rozegrania meczu lub nie byli w stanie go rozegrać z obustronnej winy – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.
 17. Terminy zakończenia kolejnych rund rozgrywek są nieprzekraczalne i nie będą przedłużane. Zawodnicy niezainteresowani udziałem w rozgrywkach proszeni są o poddawanie meczów, aby nie utrudniać udziału zawodnikom biorącym czynny udział w rozgrywkach.
 18. Zawodnicy zaznaczają na swojej karcie wyniki na poszczególnych dołkach: wygrany dołek przez zawodnika A – wpisujemy „1” dla A oraz „0” dla B. W przypadku dołka zremisowanego wpisujemy „A/S” (czyli All Square) przy obu zawodnikach. Na końcu rundy porównujemy wyniki i uzgodniony wynik przekazujemy SMS-em do Komitetu turniejowego.
 19. W trakcie rozgrywek II Otwartych Golfowych Mistrzostw Krakowa Match Play 2021 obowiązują wszystkie obostrzenia na polu związane z epidemią COVID-19.
 20. Dla uczestników rozgrywek przewidziane są następujące nagrody:
  • Zwycięzca finału rozgrywek otrzyma tytuł Golfowego Mistrza Krakowa Match Play 2021, puchar oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 1500 zł.
  • Drugi uczestnik finału otrzyma puchar za 2-gie miejsce oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 1000 zł.
  • Zwycięzca małego finału (mecz o 3. miejsce) otrzyma puchar za 3-cie miejsce oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 500 zł.
  • Drugi uczestnik małego finału otrzyma dyplom oraz voucher na zakupy sprzętu golfowego o wartości 300 zł.
  • Zawodniczka płci pięknej z najlepszym wynikiem otrzyma puchar.
  • Wszyscy przegrani z ćwiećfinału otrzymają dyplomy oraz vouchery na zakupy sprzętu golfowego o wartości 150 zł.
 21. Opłata rejestracyjna 100 zł., w całości zostanie przeznaczona na nagrody. Prosimy wpłacać przelewem na konto Stowarzyszenia w terminie do 30.04.2021:

  Royal Kraków Golf and Country Club Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
  Ochmanów 124
  32-003 Podłęże
  Nr rachunku: 82 1940 1076 3031 2465 0000 0000
  Credit Agricole Bank Polska
 22. W przypadku kwestii spornych ostateczne decyzje będą podejmowane przez Komitet Organizacyjny.

Zarząd Klubu Royal Kraków Golf & Country Club SKF